Liga Amatorskich Klubów Piłkarskich

Regulamin sanitarny

REGULAMIN SANITARNY HLAKP 20/21

1. Do odwołania wyłącza się możliwość z korzystania z trybun na obiekcie CSR UP (III piętro budynku) podczas rozgrywek HLAKP 20/21. Jednocześnie kategorycznie zabrania się z korzystania z przenośnych trybun znajdujących się na poziomie hali (II piętro).

2. Podczas rozgrywanych meczów zawodnicy będący na ławce rezerwowych obligowani są do zachowywania 1,5 m dystansu społecznego.

3. Na ławce rezerwowych, poza zawodnikami zgłoszonymi do protokołu meczowego może przebywać maksymalnie jedna osoba, jedynie w wypadku, gdy jest to osoba pełniąca funkcję kierownika drużyny. Kategorycznie zabrania się  przebywania dzieci w obrębie ławek rezerwowych.

4. Drużyny rozgrywające danego dnia więcej niż jeden mecz, obligowane są do oczekiwania na swój mecz w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

5. W przypadku gdy w przeciągu 7 dni od występu zawodnika w meczu rozgrywek HLAKP, u zawodnika  zostanie potwierdzony pozytywny wynik na obecność wirusa SARS COV 2, kierownik drużyny ma obowiązek poinformowania o tym fakcie organizatora rozgrywek, przy czym NIE MA OBOWIĄZKU wskazywania z imienia i nazwiska osoby zarażonej wirusem.

6. W ramach walki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS COV 2, organizator zastrzega sobie prawo udostępnienia ogólnych informacji na temat osób biorących udział w rozgrywkach policji, sanepidowi oraz wszystkim innym podmiotom do tego powołanym.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia rozgrywek w dowolnym momencie ich trwania  oraz niedokończenia sezonu.

8. W przypadku braku możliwości kontynuowania rozgrywek, organizator zobowiązuje się do zwrotu wpisowego drużynom w następujących proporcjach, określonych przez liczbę rozegranych kolejek:
-  zakończenie rozgrywek przed 1-3 kolejką: zwrot 1000 zł (Ekstraliga - 950 zł)
-  zakończenie rozgrywek przed 4-6 kolejką: zwrot 550 zł (Ekstraliga - 500 zł)
-  zakończenie rozgrywek przed 7-9 kolejką: zwrot 350 zł (Ekstraliga - 300 zł)
-  zakończenie rozgrywek przed 10-12 kolejką: zwrot 150 zł (Ekstraliga - 100 zł)

9. Drużyny w oczekiwaniu na swój mecz zobligowane są do zachowania odległości wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Drużyny po zakończonym meczu obligowane są do opuszczenia szatni w sposób sprawny i szybki.

11. Drużyna obligowana jest do wyznaczenia jednej osoby (kierownika/kapitana), odpowiedzialnej za kontakt ze stolikiem organizatorskim. Nie dopuszcza się możliwości dyskusji z sędziami zawodów w trakcie i po zakończonym meczu. Wszelkie przejawy łamania tego przepisu będą karane żółtymi kartkami.

12. Zaleca się niekorzystanie z pryszniców i sanitariatów znajdujących się w szatniach.

13. Zaleca się ograniczenie przebywania na obiekcie UP do niezbędnego minimum.

14. Zawodnicy oczekujący na mecz zobligowani są do zasłaniania ust i nosa.

15. Osoby przebywające na obiekcie UP (z wyłączeniem organizatora rozgrywek, sędziów oraz zawodników w trakcie rozgrywanego meczu) zobowiązane są do zasłaniania ust oraz nosa  w przestrzeni wspólnej, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 października 2020 r.

16. Organizator rozgrywek może nie dopuścić zawodnika do zawodów, w przypadku posiadanej wiedzy lub uzasadnionego podejrzenia, że zawodnik może być zarażony wirusem SARS COV 2.

17. W przypadku wystąpienia w kadrze drużyny w tym samym czasie udokumentowanych przed organizatorem 5 przypadków  izolacji, organizator dopuszcza możliwość dopisania dodatkowych osób (nie więcej niż 5) do kadry danej drużyny.

18. W rozgrywanych meczach może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem, problemy z powonieniem i smakiem).

19. Każdy z zawodników oświadcza, że bierze na  siebie odpowiedzialność za udział w rozgrywkach HLAKP 2020/21. W przypadku wystąpienia u zawodnika wirusa SARS COV 2  na skutek udziału w rozgrywkach, zawodnicy podpisem pod formularzem zgłoszeniowym oświadczają, że nie będą pociągać do odpowiedzialności organizatorów rozgrywek.

20. W  przypadku wystąpienia w drużynie ogniska wirusa SARS COV 2 i izolacji więcej niż połowy zawodników, organizator ma prawo do przełożenia spotkania w dowolnym momencie.

Serwis korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug zgodnie z polityka prywatnosci. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookies w Twojej przegladarce lub konfiguracji uslugi.